Plaats advertentie
Marktplaats.sr
De marktplaats van Suriname met meer dan 5000 advertenties!

FAQ

 
 FAQ

Door gebruik te maken van Marktplaats.sr verklaart u akkoord te gaan met de algemene huisregels van Marktplaats.sr

De mogelijkheid om goederen / diensten te kopen, ruilen etc, is toegestaan binnen de wetten van het Surinaamse recht..

Advertenties die niet voldoen aan de geldende regels kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd of verwijderd. De beheerders van Marktplaats.sr bepalen uiteindelijk per geval in hoeverre een advertentie aan de huisregels voldoet en behouden zich het recht voor om per gebruiker aanvullende regels in te stellen. Ook behoudt Marktplaats.sr het recht om gebruikers permanent te verwijderen, indien zij onethische advertenties plaatsen..

 

Aansprakelijkheid

 

Bij het gebruik van Marktplaats.srgaan wij er vanuit dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid kent en neemt.

Marktplaats.sr sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van Marktplaats.sr

Marktplaats.sr zal in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

 • handelingen door u verricht (zoals het sluiten van een overeenkomst) die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties en/of berichten;
 • de toegang tot en/of het gebruik van de site
 • het niet voldoen van een product aan de specificaties zoals gemeld op de site
 • het feit dat de informatie op de site, onvolledig of niet actueel is;
 • het onrechtmatig en/of onjuist gebruik van de systemen van Marktplaats.sr door een derde;
 • handelingen van de wederpartij nadat je daarmee een overeenkomst hebt gesloten, al dan niet door gebruikmaking van de site

U vrijwaart Marktplaats.sr volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van de site.

Marktplaats.sr garandeert niet:

 • dat de inhoud van advertenties juist, accuraat en volledig is en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn;
 • dat de wederpartij bevoegd is de overeenkomst met je te sluiten;
 • dat de door de wederpartij opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is;
 • dat de wederpartij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren;
 • dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten

Hoe kan ik reageren op een advertentie?

Om te reageren op een advertentie kun je een privëbericht naar de plaatser van de advertentie sturen. Privëberichten werken ongeveer als e-mail, maar zijn alleen te gebruiken door geregistreerdenn. Je kunt een privëbericht naar een adverteerder sturen door op 'Contact naam adverteerder' te klikken.

 

Nieuwe advertentie plaatsen

 

Hoe plaats ik een advertentie?

Leuk dat je een advertentie wilt plaatsen. We hebben een aantal regels opgesteld die de (ver)koop in het Marktplaats gedeelte voor iedereen gemakkelijk maken.

 • Vermeld een richtprijs als je artikelen verkoopt
 • Geef een duidelijke omschrijving van de artikelen en de technische / optische staat, eventueel met foto of link naar een andere website voor meer informatie;
 • Zorg ervoor dat de titel een goede omschrijving van je advertentie bevat;
 • Verstrek contactgegevens zodat bezoekers kunnen reageren op je advertentie.
 • Geef een indicatiewaarde aan als je artikelen te ruil aanbiedt en / of geef specifiek aan tegen welke instrumenten je wilt ruilen;

Basisregel: de aangeboden of gevraagde spullen dienen in ieder geval 'on topic' te zijn.

Wat is in ieder geval niet toegestaan?

 • Op niet-legale wijze verkregen artikelen, waaronder illegale software

Aanpassen en sluiten van een advertentie

 

Hoe pas ik mijn advertentie aan/verwijder ik deze?

U kunt uw eigen advertentie aanpassen/verwijderen door eerst in te loggen. Daarna klikt u op mijn account om tenslotte voor optie bewerken te kiezen onder uw advertentie indien u dit wilt aanpassen. En voor optie verwijderen indien u dit permanent wilt verwijderen.

Marktplaats.sr